cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - BUDŻET OBYWATELSKIProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

BUDŻET OBYWATELSKI

Internetowa strona
Zgierskiego Bużetu Obywatelskiego

http://www.budzet.zgierz.pl/

***

 • ZESPÓŁ ds. Budżetu Obywatelskiego
  - REGULAMIN pracy zespołu
  - PROTOKOŁY z posiedzeń Zespołu
 • UCHWAŁA NR VII/85/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz
 • Zarządzenie Nr 204/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 205/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego
 • Zarządzenie Nr 206/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 207/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia punktów na terenie Gminy Miasta Zgierza do składania wniosków oraz głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 20105 roku
 • Zarządzenie Nr 258/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok (zmieniające zarządzenie Nr 206/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r.)
 • ***

  ARCHIWUM

  I EDYCJA

  Pierwsza w historii naszego miasta procedura budżetu obywatelskiego została przeprowadzona w okresie od 1 września 2015 r. do ogłoszenia w dniu 2 listopada 2015 r. listy zwycięskich projektów, które zdobyły największą liczbę głosów i zostaną zrealizowane.

  W pierwszej edycji Zgierskiego Budżetu wyłoniono 10 zwycięskich projektów. Do podziału była kwota 500 000 zł. W systemie zarejestrowano ponad 6000 głosów, w tym ponad 5500 oddanych zostało drogą elektroniczną, a blisko 500 na tradycyjnych kartach. W każdym ze zgłoszonych zadań wskazano szacunkowy koszt realizacji projektu. Głosowanie na projekty trwało 9 dni, a swój głos mógł oddać każdy mieszkaniec Zgierza, który ukończył 16 lat. Zwycięskie projekty wyłoniono zgodnie z zapisami regulaminu. O kolejności na liście do realizacji decydowała ilość zdobytych punktów. Zgodnie z punktacją sumowano szacunkowy koszt realizacji zadania, aż do wyczerpania puli 500 000 zł. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania na liście przekraczały powyższą kwotę uwzględniane było pierwsze zadanie na liście, którego koszt realizacji nie przekraczał puli dostępnych środków.

  Zwycięskie projekty: Letnie kino miejskie (1526 pkt); Miejsce gdzie nauka spotyka się z naturą (1504 pkt); Budowa na terenie Parku Miejskiego Street Workout Parku (1497 pkt); Zakup sprzętu medycznego dla Stowarzyszenia Hospicjum, Platforma do przewozu osób niepełnosprawnych; Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Zgierzu; Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 10; Przedszkolaki XXI wieku Przedszkole nr 4; Mini warsztat stolarski w Centrum Kultury Dziecka; Koncerty zgierskiej szkoły muzycznej.

   ***

   Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty nabór mieszkańców Gminy Miasto Zgierz do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

   Zadaniem Zespołu będzie opracowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Zgierz.

   Aby zgłosić się do Zespołu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy e-urzad@umz.zgierz.pl lub złożyć go osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza do dnia 10.03.2015 r.

   Formularz (plik do pobrania: PDF, DOC) dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza.

   Wyłonienie trzech mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 12.03.2015r. o godzinie 15.00 w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza. Jeśli zgłosi się 3 mieszkańców albo mniej niż 3, wszystkie osoby wejdą w skład Zespołu.

   Członkami Zespołu mogą być mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń.

   Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie pracownikami Urzędu Miasta Zgierza i jednostek organizacyjnych, radnymi Rady Miasta Zgierza, członkami jednostek pomocniczych Miasta lub członkami zarządów zgierskich organizacji pozarządowych.

   W pracach Zespołu będą mogły uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań. Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie.

   Pliki do pobrania:

 • Ogłoszenie (format PDF)
 • Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego (format PDF, format DOC)

Poprzednia strona: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
Następna strona: Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Print this page